23 NİSAN  
23.04.2018
482
Yazı Boyutu: A- A+
23 NİSAN BASIN AÇIKLAMASI
Bugün 98 yıl önce Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmış ve büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak “hakimiyet kayıtsız şartsız millete ait” olduğu ilan edilmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmakla egemenliğin kaynağının ne monarşide, ne padişahlıkta, ne krallıkta ne de diktatörlükte olmadığını, egemenliğin millete ait, milletin de adına yetkili organlar eliyle kullandığı önce Cumhuriyet’e sonrada demokrasiye doğru gidişin adıdır 23 Nisan.
Ülkemizin 98 yıllık geçmişinde demokrasi yolunda atılan adımlar darbelerle kesintiye uğratılmış olmasına rağmen halkın iradesi her zaman ön plana çıkmış ve demokrasi inancı hiçbir zaman yok olmamıştır.
Bugün ise ülkemiz, ileri demokrasi(!) ile başlayan olağanüstü hal döneminin normal bir dönem haline getirilmeye çalışıldığı bir rejim anlayışı ile yönetilmektedir.
Bugün, siyasi iktidar, kendisi gibi düşünmeyen, farklı düşünen, muhalif kişi ve kurumları hedef almakta, ötekileştirmekte, yok saymaktadır. Demokratik cumhuriyet yerine, ülkenin rejimini değiştirecek, tek adamlığa ve totaliter yönetim anlayışına doğru uygulamalar yasallaştırılmağa çalışılmaktadır. Önümüzde çok hızlandırılmış bir seçim dönemine girmiş bulunmaktayız. Bu seçim sonucunda ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu meclis tamamen işlevsiz hale getirilecektir. Ya da parlamenter sistem tekrar fiiliyata kavuşacaktır. Ülkemizin durumu ortadadır. Ekonomi çökmüş, özelleştirme adı altında satılmayan hiçbir şey kalmamıştır. Toplumun her kesimi geçim derdine düşmüş, iflaslar ve yeniden yapılandırmaların ardı arkası kesilmemektedir. Dış politikada yok sayılan bir ülke konumuna gelmiş durumdayız. Her gün değişen bir dış politika yapılandırması içindeyiz.
Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim sistemi ile her gün oynanarak, onların gelecek güvenceleri yok edilmekte, hatta dalga geçilir bir durum yaratılmaktadır. Gelecekleri 2-3 saatlik bir sınavla belirlenen gençlerimizin ruh hali düşünülmeden sınav değişiklikleri ve ertelemeleri tek adamın istediği şekilde günlük olarak belirlenmektedir.
Böylesi bir dönemde 24 Haziranda yurttaşlarımızın ortaya koyacakları irade, büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın felsefesine sahip çıkmak ve yaşatmak zorundayız. CHP olarak bize düşen görev budur.
Böyle bir ortamda dahi 23 Nisan bizim için bir coşkudur. Bu coşkulu günü en görkemli şekilde kutlamak ve yad etmek görevimizdir. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği dünyada ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bizlere bağımsız bir yurt, çağdaş bir devlet bırakan başta büyük önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz saygı ve gönül borcu ile anıyoruz.
Recep ÖKTEN
CHP Tekirdağ İl Başkanı